[Openstack] How to manage multiple servers at once with simple bash one-liner

for i in {1..21}; do openstack server stop server-$i;sleep 5; done

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *